Forex Para Yatırma Bonusu Nedir

Yıllardır bu hizmeti veren Avrupa ve Malta merkezli olanları da dâhil olmak üzere yeni kurulanların da bile kaliteli bir sunum için de tek maç oynamanın keyfi daha üst seviyeler için de yaşanabilmektedir. Curacao Adaları’ndan veya Malta gibi ülkelerden lisansını almış Avrupa merkezli bahis şirketlerinin bir bölümünde deneme bonusu bulunmakta, üyeler de ilk yatırımlarını yapmadan bu promosyondan faydalanmaktadırlar. Bu yüzden, yatırım yapmadan evvelce hedefinizi iyi belirlemelisiniz. Bahis siteleri üyelerine özel olarak bedava şeklinde hiçbir yere başvuru yapmadan bu bonusu sunmaktadır. Yatırımsız Bahis Siteleri Kullanımı Nasıldır? Yatırım koşulu olan sitelerden ziyade yatırımsız bedava bahis olanağı sunmaktadırlar. Genelde çevrimli olacak şekilde yatırımsız promosyonlara yer verilmektedir. Tevsi yatırımlarda, yeni yatırımdan elde edilen kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde indirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına oranlanması yoluyla bulunacaktır. Bölgede faaliyet gösteren kurumlara TÜBİTAK tarafından sağlanan karşılıksız destekler kazanca ve istisna tutarına dahil edilir.

50 yatırım bonusu Bölgede üretilen ürünlerin seri üretime tabi tutularak pazarlanması halinde, ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayrimaddi haklara isabet eden kısmı, istisna kapsamındadır. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesine göre, maddede yer alan şartlar çerçevesinde elde edilen kazançların % 75’i kurumlar vergisinden müstesnadır. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi hükmüne göre, indirimli kurumlar vergisi oranı uygulamasına, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren başlanmaktadır. Fon hesabına alınma işleminin, kazancın beyan edildiği döneme ait kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar yapılması gerekir. Bu bonus, rutin olarak verildiği için belirli periyotlar ile yapılan her yüklemeye özel bir bonus anlamını taşır. Profesyonel ve yeni bahis oyuncuları tarafından sıkça önem arz eden bedava bahis seçeneği ise bonus veren bahis sitelerinde bulunan bir özelliktir. 2011 yılı için yukarıda önerilen uygulamanın, beyanname dışında yapılacak çalışmayla, iki farklı dönem için istisna kazanç tutarının hesaplanması, bulunan toplam istisna tutarının ise beyannamenin ilgili satırına yazılarak istisnadan yararlanılması şeklinde yapılması mümkündür.

Öte yandan, hesaplamada sabit kıymetlerin gerekli şartların oluşması halinde yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan yeniden değerlenmiş değeri dikkate alınmakta, enflasyon düzeltmesi dışında başkaca bir değerleme yapılmaması gerekmektedir. Öte yandan daha agresif olan yatırımcılar ise yüksek tehlikeler alıp nerdeyse paralarının tamamıyla hisse senedi alırlar. Mesela yıkanacak arabayı adresten alıp adrese bırakma gibi bir hizmet verebilirsiniz. Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz ve benzeri gelirler ile transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar dolayısıyla elde edilen ve iştirak kazançları istisnası kapsamına giren kazançlar için beyannamede ayrı bir satır bulunmamaktadır. Devir veya bölünme yoluyla devralınan kıymetlerin iktisap tarihi olarak, devir alınan veya bölünen kurumdaki iktisap tarihi esas alınır. Kurumlar Vergisi Kanunu’na uygun devirde, devralınan kurumların devir tarihi itibariyle özsermaye tutarını geçmeyen zararları ile tam bölünme işlemi sonucu, bölünen kurumdaki özsermayenin devralınan tutarını geçmeyen ve devralınan kıymetle orantılı zararların mahsubu olanağı düzenlenmiştir. İstisna uygulamasına konu olacak kıymetlerin en az iki tam yıl (730 gün) süreyle kurumun aktifinde yer alması gerekmektedir.

Hisse senetlerine yatırım yapmak istemenize rağmen piyasalara hakim değilseniz, hangi hisse senedine ne zaman yatırım yapmanız gerektiğini bilemiyorsanız Akıllı Borsacım tam size göre! Anayasa Mahkemesi kararları sonrasında, 2011 yılı kurumlar vergisi beyannamesinin hazırlanmasında, %25 sınırlamasına bakılmaksızın yatırım indiriminden yararlanılmasının önünde hukuksal bir engel kalmamıştır. İndirimli kurumlar vergisi oranları, yatırıma başlama tarihine göre farklılaşmaktadır. İndirimli kurumlar vergisi oranı, teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazanca uygulanabilmektedir. İndirimli oranın sadece yeni yatırımdan elde edilecek kazanca uygulanması, yeni yatırımdan elde edilen kazancın diğer kazançlardan ayrı olarak hesaplanmasını gerektirmektedir. Yeni yatırımdan elde edilen kazancın ayrı olarak veya yukarıda açıklandığı şekilde öngörülen formül kullanılarak belirlenmesi seçimlik bir hak değildir. Aynı şekilde altın değer kazanırken de dolar satılıp altın alımı yapıldığı zaman yatırımdan kar elde edilmiş olur. Kişisel düşüncemiz, kazancın ayrıca hesaplanamadığı diğer yatırım türlerinde de bir şekilde yeni yatırımdan elde edilen kazancın belirlenmesi gerekmektedir. Beyannamelerin yasal süresinde verilmesi koşulu, ihmal edilebilecek önemde olan bazı şekli yükümlülüklerin dahi sonradan telafi edilemez sonuçlar yaratabileceğini göstermekte, beyannamenin zamanında ve istenen bilgilerin tamamını içerecek şekilde doldurulmasının önemini göstermektedir.

Diğer Yazılar